Asiantuntijapalvelut

Keittiötoiminta

- projektitehtävät
- sairaslomasijaisuudet
- yksityistilaisuudet

Omavalvonta

- omavalvontaohjelmamanuaalit
- omavalvontaohjelmien päivitykset
- viranomaisyhteydet

Hygieniakoulutus

- hygieniakoulutusta, osaamistestaaja C 0294
- hygieniaosaamistestitilaisuudet

Luennot / reseptiikkapalvelu

- maailman keittiöt, fuusiokeittiö
- ruokalistasuunnittelu
- annossuunnittelut
- ruokaan liittyvät kirjoitukset

Liikeideasta tuotantoon

- liikeidean päivitys
- viranomaisyhteydet
- hankintasopimukset
- tuotantotilojen suunnittelu
- henkilöstön koulutus